IMPORTANT! Campanie de rechemare Airbag.

*Prețul afișat este un preț recomandat, nu constituie o ofertă de preț și nu reprezintă prețul efectiv de vânzare. Prețurile efective de vânzare pot fi diferite de prețurile afișate mai sus. Vă rugăm să vă adresați distribuitorilor autorizați Honda pentru a primi o ofertă personalizată de preț.
Easy Buy
Test Drive
Caută un dealer
Service
Comparator

Garanție

 • Despre garanția Honda

  Acest Certificat de Garanție este oferit cumpărătorului unui autovehicul nou marca Honda de către Dealer-ul autorizat Honda. Rubricile ce includ detaliile privind autovehiculul și posesorul acestuia trebuie completate de către Dealer-ul dvs. Honda și reprezintă dovada pentru Garanție. Acest Carnet de Garanție și Service descrie termenii și condițiile pentru acordarea garanției autovehiculului dvs. Autovehiculul dvs. trebuie verificat și întreținut, conform intervalelor de service, așa cum sunt prezentate, în acest manual, de către Dealer-ul autorizat Honda sau service autorizat RAR. Acest Carnet de Garanție și Service va permite să inregistrați activitățiile de intreținere. Un astfel de registru complet poate să mărească valoarea autovehiculului dumneavoastră la o vânzare ulterioară. Acest Carnet de Garanție și Service trebuie păstrat cu autovehiculul, iar în caz de vânzare a acestuia, să fie înmanat noului utilizator. În cazul în care aveți probleme sau nelămuriri, în ceea ce privește autovehiculul dvs. Honda, Dealer-ul dvs. autorizat Honda vă stă la dispoziție. Între timp sperăm că vă veți bucura de conducerea a mulți kilometri într-un mod plăcut.

 • Garanția Honda în Europa

  GARANȚIA PENTRU EUROPA ESTE ASIGURATĂ DE:

  Honda Genpo, reprezentantul Honda în Genpoland, denumită în continuare Honda. Această garanție va fi, de asemenea, onorată în țările europene menționate mai jos.

  AUTOVEHICULUL HONDA CĂRUIA I SE ASIGURĂ GARANȚIA:

  Autovehiculul Honda achiziționat conform mențiunilor din Certificatul de Garantie trebuie completat în amănunt de către Dealer-ul Honda, cu informațiile despre mașina dumneavoastră. Acesta trebuie să fie un autovehicul Honda, fabricat sau importat inițial în Europa de către Honda Motor Europe sau de către un distribuitor autorizat Honda, și să respecte necesarul de omologări și reglementări, aparținând uneia din țările europene menționate pe această pagină.

  GARANȚIA ESTE ACORDATĂ DE:

  Honda Trading Romania reprezentant Honda în Romania, denumit în continuare ca Honda.
  Garanția intră în vigoare la data semării procesului verbal de predare-primire / data de livrare a autovehiculului/motocicletei către primul client.

  GARANȚIA ESTE OFERITĂ PENTRU:

  Dumneavoastră în calitate de nou proprietar și poate fi transferată pentru perioada ramasă de garanție, oricărui posesor ulterior.

  ACOPERIREA GARANȚIEI INSEAMNĂ:

  Garanția autovehiculului Honda acoperă eventuale defecte de materiale sau de fabricație. Aceasta este o extensie la drepturile legale și nu derivă din acestea.

  GARANȚIA INCLUDE:

  Garanția standard
  Garanția pentru coroziunea suprafețelor
  Garanția pentru sistemul de evacuare
  Garanția pentru coroziunea structurală
  Garanția pentru coroziune elementelor specifice.
  Garanția sistemului hibrid i-MMD
  Garanția sistemului de propulsie electric (vehicule electrice)

  ȚĂRILE EUROPENE INCLUD:

  Toate statele Uniunii Europene, Croatia, Gibraltar, Islanda, Norvegia, Serbia și Elveția.

  CONDIȚIE SERVICE:

  Pentru a beneficia de reparații in regim de garanție, automobilul dvs. trebuie întretinut conform planului de revizii. Acesta vă asigură maximă protecție oferită prin regimul de garanție.

 • Garanție Extinsă Sistem Hibrid e:HEV

  GARANȚIA STANDARD 3 ANI:

  Perioada de garanție a automobilului specificat în Certicatul de Garanție, este de 3 ani sau 100.000Km, oricare survine prima, pentru orice defect de fabricație sau de material și intră în vigoare la data semnării procesului verbal de predare-primire/ data de livrare a autovehiculului către primul client.

  GARANȚIA PENTRU COROZIUNEA SUPRAFEȚELOR 3 ANI:

  Perioada de garanție pentru coroziunea suprafețelor vizibile, vopsite este de 3 ani de la data începerii garanției, indiferent de distanța rulată, pentru automobilul menționat în Certicatul de Garanție, în conformitate cu Carnetul de Garanție și Service

  GARANȚIA PENTRU SISTEMUL DE EVACUARE 5 ANI:

  Honda garantează că sistemul de evacuare al autovehiculului Honda, menționat în Certificatul de Garanție, nu va fi perforat datorită coroziunii, pe o perioadă de 5 ani de la data începerii garanției, indiferent de distanța rulată, după cum este menționat în Carnetul de Garanție și Service.

  GARANȚIA PENTRU COROZIUNE STRUCTURALĂ 12 ANI:

  Honda garantează că autovehiculul Honda, mentionat în Certicatul de Garanție, nu are și nu vor apărea coroziuni din interior spre exterior pe elementele de caroserie și pe componentele structurale pe o perioadă de 12 ani, de la data începerii garanției, indiferent de distanța rulată, dupa cum este menționat în Carnetul de Garanție și Service.

  În acestă perioadă Honda va repara sau înlocui, fară taxe suplimentare, orice defecte apărute la autovehicul, care fac obiectul condițiilor de garanție. În acestă perioadă Honda va rectifica, fară taxe suplimentare, orice defect de acest tip găsit la autovehicul și care face obiectul condițiilor de garanție. Toate zonele externe (vizibile) ale sistemului de evacuare sunt garantate în caz de perforare datoratî coroziunii. Acesta include colectorul de evacuare, conductele de evacuare, elementele de amortizare a zgomotului din evacuare și convertorul catalitic. În această perioadă Honda va rectifica, fară taxe suplimentare orice defect de acest tip găsit la autovehicul și care face obiectul Condițiilor de Garanție. Elemente ca: aripi, capotă motor, portbagaj, panouri uși, podea, plafon, stâlpi laterali, panou anterior și posterior.

  GARANȚIE COROZIUNE COMPONENTE SPECIFICE 10 ANI:

  Honda garantează că autovehiculul Honda, menționat în Certicatul de Garanție, nu are defecte de funcționare cauzate de perforare datorată coroziunii componentelor specifice o perioadă de 10 ani, indiferent de distanța rulată, de la data începerii garanției. În acestă perioadă Honda va rectifica, fară taxe suplimentare, orice defect de acest tip găsit la autovehicul, și care face obiectul condițiilor de garanție.

  GARANȚIA SISTEMULUI HIBRID e:HEV 5 ANI

  (suplimentar față de garanția standard de 3 ani sau 100.000 km)

  Honda garantează că autoturismul Honda menționat în carnetul dumneavaostră de garanție nu dispune de nici un defect de material și/sau producție a sistemului Hybrid e:HEV, care include sistemele enumerate mai jos*, pentru o perioadă de 5 ani sau 100.000 km, oricare condiție survine prima.
  Garanția Hybrid e:HEV este oferită additional față de garanția standard. În aceasta perioadă, Honda va remedia, gratuit, orice defect de acest fel descoperit la masina, subiect al condițiilor de garanție.
  Sistemele incluse sunt:
  - Baterie
  - Modul monitorizare baterie
  - Motor electric și Calculator motor electric
  - Convertor tensiune DC-DC
  - Generator
  - Cablaj înaltă tensiune
  - Invertor putere

  GARANȚIA SISTEMULUI HIBRID e:PHEV

  Honda oferă o Garanție Standard de 5 ani sau 100.000 km (oricare interval intervine primul). Bateria de înaltă tensiune beneficiază de o Garanție Standard de 8 ani sau 160.000 km (oricare interval intervine primul), cu o capacitate minimă garantată de 70%.

  GARANȚIA SISTEMULUI DE PROPULSIE / TRANSMISIE ELECTRICE 5 ANI

  (suplimentar față de garanția standard de 3 ani sau 100.000 km)

  Garanție sistem de propulsie/ transmisie electrică - 5 ani sau 100.000 km.
  Sistemele incluse sunt:
  - Modul monitorizare baterie
  - Motor electric și Calculator motor electric
  - Convertor tensiune DC-DC
  - Generator
  - Cablaj înaltă tensiune
  - Invertor putere
  Baterie de înaltă tensiune - 8 ani sau 160.000 km (se garantează o capacitate minimă de 70%).

  GARANȚIE EXTINSĂ


 • Condiții garanție

  1. În rezolvarea unei cereri de prestare servicii de garanție, Dealer-ul dvs. autorizat Honda va ține cont de următorii factori, acolo unde au efect material asupra cererii de garanție:

  a. Programul de întretinere al autovehiculului a fost respectat, în concordanță cu standardele și specificațiile Honda, iar lucrările au fost efectuate de un Dealer autorizat Honda sau service autorizat RAR.
  b. Autovehiculul trebuie verificat la fiecare 12 luni de către un Dealer autorizat Honda pentru a menține garanția pentru coroziune structurală. Este responsabilitatea proprietarului să facă orice rectificare, dacă este cazul, pentru a menține garanția.
  c. Defecțiunile atribuite direct sau indirect reparației sau întreținerii neadecvate efectuate de un reparator independent neautorizat.
  d. Grija manifestată de posesor în efectuarea verificărilor periodice (reviziilor) ale autoturismului.
  e. Orice modificări neautorizate ale autovehiculului inclusiv conversia către un combustibil alternativ.
  f. Defecțiunile datorate întrebuințării de piese, accesorii și lubrianți care nu îndeplinesc standardele și specificațiile pieselor de origine Honda.
  g. Defecțiunile datorate neglijenței, deteriorării, funcționării în alt scop decât cel menționat în Carnetul de Garanție și Service sau folosirii în afara limitelor sau specificațiilor Honda (de exemplu: sarcina maximă admisă, capacitatea de pasageri etc).

  h. Defecțiuni datorate folosirii materialelor abrazive sau corozive de curătare a autovehiculului.
  i. Defecțiuni datorate folosirii anormale, abuzului, neglijenței de către șoferi necalificați sau neexperimentați ori întrebuințarea autovehiculului în competiții, precum curse de mașini sau raliuri.
  j. Defecțiuni datorate dezastrelor naturale, foc, coliziune, furt și alte avarii cauzate de cele menționate anterior.
  k. Alte defecte datorate condițiilor de mediu în afara controlului Honda (ex: poluare industrială sau atmosferică, chimicale, excremente de păsari, apa mării, sare sau alte elemente corozive).
  l. Defecțiuni rezultate ca urmare a trecerii timpului (pierderea naturală a intensitații culorilor, suprafețelor vopsite, exfoliere și alte deteriorări),
  m. Coroziunii datorate scufundării totale sau parțiale in apă.
  n. Coroziunea suprafețelor datorată criblurilor sau abraziunilor externe, în afara controlului Honda.
  o. Mașina care a suferit daună totală sau a fost furată (orice categorie) va avea drept consecință anularea garanției.

  2. Garanția nu acoperă costurile pentru lucrările de service și nici pentru produsele consumabile: ulei, bujii, filter etc. Similar, piesele care se uzează normal datorită funcțiunii lor specifice (discuri de ambreaj, discuri de frână, lamelele ștergătoarelor de parbriz, anvelope, becuri, siguranțe etc.) În afara cazurilor în care acestea prezintă defecte de fabricație. Orice autovehicul cu kilometraj asupra căruia s-a acționat astfel încât determinarea numărului real de kilometric este imposibilă.

  3. Cheuielile suplimentare cererii de prestare servicii, altele decât cele menționate în programul de asistență Honda, nu sunt acoperite. Astfel de exemple includ:

  a. Cheltuieli de remorcare, comunicare, cazare, mese și alte evenimente datorate defecțiunii
  b. Orice cheltuială datorată rănirii de persoane sau pagube materiale datorate accidentelor

  c. Despăgubiri pentru pierdere de timp, pierderi comerciale sau închiriere autovehicul pe perioada reparațiilor

  4. Honda iși rezervă dreptul de a hotarî masura și modalitatea în care se realizează reparația

  5. Toate piesele înlocuite în timpul unei reparații în garanție devin proprietatea Honda

  6. Toate piesele nou instalate în garanție sunt acoperite pe tot timpul rămas din perioada garanației

  7. Geamuri sparte, ciobite sau zgâriate dacă nu se datorează unui defect de material sau fabricație

  8. Honda iși rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătațiri la orice model fara obligația de a le efectua și la masinile deja vândute. Responsabilitatea utilizatorului este de:

  - A se asigura că autovehicului său este întreținut și verificat conform Carnetului de Garanție și Service
  - Este obigația dumneavoastră să păstrați toate înregistrările necesare pentru a dovedi că astfel de verificări și întrețineri au fost îndeplinite și dacă este necesar, să permiteți Dealer-ului Honda să le verifice.

  - Anuntați cu promptitudine Dealer-ul dumneavoastră autorizat Honda în legatură cu orice defect al autovehiculului care ar putea avea ca rezultat o cerere de prestare de servicii sub garanție
  - A avea asupra dumneavoastră Carnetul de Garanție și Service când vizitați Dealer-ul Honda

  Obligația Dealer-ului Honda este de:

  - A complete câmpurile specific din Certificatul de Garanție, a înregistra autovehiculul pentru garanție și a informa clientul în legatură cu condițiile de garanție Honda pentru Europa
  - A explica, în detaliu, responsabilitățile utilizatorului referitoare la întreținere și revizii pentru autovehicul

  - A se asigura că orice reparații și tratamente, aflate sub garanție sau nu, sunt realizate la standardele menționate de Honda
  - A efectua reparații sau tratamente necesare pentru orice pagubă sau defect dovedit, făra a percepe costuri clientului

 • Călătoria în Europa

  Garanția dumneavoastră va fi onorată în majoritatea țărilor europene, după cum este specificat în condițiile de garanție. Dar fiți atent la urmatoarele recomandari:

  1. Asigurați-vă ca autovehiculul dvs a fost supus unor servicii complete de service la Dealer-ul dvs. Honda înainte de a călatori

  2. Acordați atenție deosebită verificărilor periodice deoarece veți călatori distanțe lungi cu viteză mare și încarcatura mai mare decât cea obișnuita

  3. Vă recomandăm să încheiați o asigurare adecvată de călatorie care să acopere și situații neprevăzute. Vă rugăm, consultați asiguratorii dumneavoastră sau orice organizație de automobilism

  4. Anumite țări europene au norme legale prinvind anumite “accesorii pentru turism”. Vă rugăm să verificați acest aspect cu Dealer-ul dvs. Honda înainte de a face călătoria. Honda pune la dispozitie o gamă de accesorii disponibile la Dealer-ul dvs. Honda.

  5. Este important să luați Carnetul de Garanție și Service cu dvs. Este dovada că autovehiculul dumneavoastră este în perioada de garanție și că lucrările de service au fost îndeplinite.

  6. Vă recomandăm ca în timpul calătoriei în străinatate să solicitați servicii de garanție numai pentru reparații de urgentă sau siguranță, iar celelalte urmând a fi rezolvate de Dealer-ul dvs. Honda la întoarcere

  7. Căutați informații detaliate în adresele Dealer-ilor Honda pentru Europa în lista reprezentanțelor care poate fi obținută de la Dealer-ul dvs. Honda.

Acest Certificat de Garanție este oferit cumpărătorului unui autovehicul nou marca Honda de către Dealer-ul autorizat Honda. Rubricile ce includ detaliile privind autovehiculul și posesorul acestuia trebuie completate de către Dealer-ul dvs. Honda și reprezintă dovada pentru Garanție. Acest Carnet de Garanție și Service descrie termenii și condițiile pentru acordarea garanției autovehiculului dvs. Autovehiculul dvs. trebuie verificat și întreținut, conform intervalelor de service, așa cum sunt prezentate, în acest manual, de către Dealer-ul autorizat Honda sau service autorizat RAR. Acest Carnet de Garanție și Service va permite să inregistrați activitățiile de intreținere. Un astfel de registru complet poate să mărească valoarea autovehiculului dumneavoastră la o vânzare ulterioară. Acest Carnet de Garanție și Service trebuie păstrat cu autovehiculul, iar în caz de vânzare a acestuia, să fie înmanat noului utilizator. În cazul în care aveți probleme sau nelămuriri, în ceea ce privește autovehiculul dvs. Honda, Dealer-ul dvs. autorizat Honda vă stă la dispoziție. Între timp sperăm că vă veți bucura de conducerea a mulți kilometri într-un mod plăcut.

Honda Trading Romania SRL
Global City Business Park,
Șos. București-Nord nr.10, clădirea 021, etaj 9,
loc. Voluntari, jud. llfov,
077190, Bucuresti, România

 • GARANȚIA PENTRU EUROPA ESTE ASIGURATĂ DE:

  Honda Genpo, reprezentantul Honda în Genpoland, denumită în continuare Honda. Această garanție va fi, de asemenea, onorată în țările europene menționate mai jos.

 • AUTOVEHICULUL HONDA CĂRUIA I SE ASIGURĂ GARANȚIA:

  Autovehiculul Honda achiziționat conform mențiunilor din Certificatul de Garantie trebuie completat în amănunt de către Dealer-ul Honda, cu informațiile despre mașina dumneavoastră. Acesta trebuie să fie un autovehicul Honda, fabricat sau importat inițial în Europa de către Honda Motor Europe sau de către un distribuitor autorizat Honda, și să respecte necesarul de omologări și reglementări, aparținând uneia din țările europene menționate pe această pagină.

 • GARANȚIA ESTE ACORDATĂ DE:

  Honda Trading Romania reprezentant Honda în Romania, denumit în continuare ca Honda.
  Garanția intră în vigoare la data semării procesului verbal de predare-primire / data de livrare a autovehiculului/motocicletei către primul client.

 • GARANȚIA ESTE OFERITĂ PENTRU:

  Dumneavoastră în calitate de nou proprietar și poate fi transferată pentru perioada ramasă de garanție, oricărui posesor ulterior.

 • ACOPERIREA GARANȚIEI INSEAMNĂ:

  Garanția autovehiculului Honda acoperă eventuale defecte de materiale sau de fabricație. Aceasta este o extensie la drepturile legale și nu derivă din acestea.

 • GARANȚIA INCLUDE:

  Garanția standard
  Garanția pentru coroziunea suprafețelor
  Garanția pentru sistemul de evacuare
  Garanția pentru coroziunea structurală
  Garanția pentru coroziune elementelor specifice.
  Garanția sistemului hibrid i-MMD
  Garanția sistemului de propulsie electric (vehicule electrice)

 • ȚĂRILE EUROPENE INCLUD:

  Toate statele Uniunii Europene, Croatia, Gibraltar, Islanda, Norvegia, Serbia și Elveția.

 • CONDIȚIE SERVICE:

  Pentru a beneficia de reparații in regim de garanție, automobilul dvs. trebuie întretinut conform planului de revizii. Acesta vă asigură maximă protecție oferită prin regimul de garanție.

 • GARANȚIA STANDARD 3 ANI:

  Perioada de garanție a automobilului specificat în Certicatul de Garanție, este de 3 ani sau 100.000Km, oricare survine prima, pentru orice defect de fabricație sau de material și intră în vigoare la data semnării procesului verbal de predare-primire/ data de livrare a autovehiculului către primul client.

 • GARANȚIA PENTRU COROZIUNEA SUPRAFEȚELOR 3 ANI:

  Perioada de garanție pentru coroziunea suprafețelor vizibile, vopsite este de 3 ani de la data începerii garanției, indiferent de distanța rulată, pentru automobilul menționat în Certicatul de Garanție, în conformitate cu Carnetul de Garanție și Service

 • GARANȚIA PENTRU SISTEMUL DE EVACUARE 5 ANI:

  Honda garantează că sistemul de evacuare al autovehiculului Honda, menționat în Certificatul de Garanție, nu va fi perforat datorită coroziunii, pe o perioadă de 5 ani de la data începerii garanției, indiferent de distanța rulată, după cum este menționat în Carnetul de Garanție și Service.

 • GARANȚIA PENTRU COROZIUNE STRUCTURALĂ 12 ANI:

  Honda garantează că autovehiculul Honda, mentionat în Certicatul de Garanție, nu are și nu vor apărea coroziuni din interior spre exterior pe elementele de caroserie și pe componentele structurale pe o perioadă de 12 ani, de la data începerii garanției, indiferent de distanța rulată, dupa cum este menționat în Carnetul de Garanție și Service.

  În acestă perioadă Honda va repara sau înlocui, fară taxe suplimentare, orice defecte apărute la autovehicul, care fac obiectul condițiilor de garanție. În acestă perioadă Honda va rectifica, fară taxe suplimentare, orice defect de acest tip găsit la autovehicul și care face obiectul condițiilor de garanție. Toate zonele externe (vizibile) ale sistemului de evacuare sunt garantate în caz de perforare datoratî coroziunii. Acesta include colectorul de evacuare, conductele de evacuare, elementele de amortizare a zgomotului din evacuare și convertorul catalitic. În această perioadă Honda va rectifica, fară taxe suplimentare orice defect de acest tip găsit la autovehicul și care face obiectul Condițiilor de Garanție. Elemente ca: aripi, capotă motor, portbagaj, panouri uși, podea, plafon, stâlpi laterali, panou anterior și posterior.

 • GARANȚIE COROZIUNE COMPONENTE SPECIFICE 10 ANI:

  Honda garantează că autovehiculul Honda, menționat în Certicatul de Garanție, nu are defecte de funcționare cauzate de perforare datorată coroziunii componentelor specifice o perioadă de 10 ani, indiferent de distanța rulată, de la data începerii garanției. În acestă perioadă Honda va rectifica, fară taxe suplimentare, orice defect de acest tip găsit la autovehicul, și care face obiectul condițiilor de garanție.

 • GARANȚIA SISTEMULUI HIBRID e:HEV 5 ANI

  (suplimentar față de garanția standard de 3 ani sau 100.000 km)

  Honda garantează că autoturismul Honda menționat în carnetul dumneavaostră de garanție nu dispune de nici un defect de material și/sau producție a sistemului Hybrid e:HEV, care include sistemele enumerate mai jos*, pentru o perioadă de 5 ani sau 100.000 km, oricare condiție survine prima.
  Garanția Hybrid e:HEV este oferită additional față de garanția standard. În aceasta perioadă, Honda va remedia, gratuit, orice defect de acest fel descoperit la masina, subiect al condițiilor de garanție.
  Sistemele incluse sunt:
  - Baterie
  - Modul monitorizare baterie
  - Motor electric și Calculator motor electric
  - Convertor tensiune DC-DC
  - Generator
  - Cablaj înaltă tensiune
  - Invertor putere

 • GARANȚIA SISTEMULUI HIBRID e:PHEV

  Honda oferă o Garanție Standard de 5 ani sau 100.000 km (oricare interval intervine primul). Bateria de înaltă tensiune beneficiază de o Garanție Standard de 8 ani sau 160.000 km (oricare interval intervine primul), cu o capacitate minimă garantată de 70%.

 • GARANȚIA SISTEMULUI DE PROPULSIE / TRANSMISIE ELECTRICE 5 ANI

  (suplimentar față de garanția standard de 3 ani sau 100.000 km)

  Garanție sistem de propulsie/ transmisie electrică - 5 ani sau 100.000 km.
  Sistemele incluse sunt:
  - Modul monitorizare baterie
  - Motor electric și Calculator motor electric
  - Convertor tensiune DC-DC
  - Generator
  - Cablaj înaltă tensiune
  - Invertor putere
  Baterie de înaltă tensiune - 8 ani sau 160.000 km (se garantează o capacitate minimă de 70%).

 • GARANȚIE EXTINSĂ


 • 1. În rezolvarea unei cereri de prestare servicii de garanție, Dealer-ul dvs. autorizat Honda va ține cont de următorii factori, acolo unde au efect material asupra cererii de garanție:

  a. Programul de întretinere al autovehiculului a fost respectat, în concordanță cu standardele și specificațiile Honda, iar lucrările au fost efectuate de un Dealer autorizat Honda sau service autorizat RAR.
  b. Autovehiculul trebuie verificat la fiecare 12 luni de către un Dealer autorizat Honda pentru a menține garanția pentru coroziune structurală. Este responsabilitatea proprietarului să facă orice rectificare, dacă este cazul, pentru a menține garanția.
  c. Defecțiunile atribuite direct sau indirect reparației sau întreținerii neadecvate efectuate de un reparator independent neautorizat.
  d. Grija manifestată de posesor în efectuarea verificărilor periodice (reviziilor) ale autoturismului.
  e. Orice modificări neautorizate ale autovehiculului inclusiv conversia către un combustibil alternativ.
  f. Defecțiunile datorate întrebuințării de piese, accesorii și lubrianți care nu îndeplinesc standardele și specificațiile pieselor de origine Honda.
  g. Defecțiunile datorate neglijenței, deteriorării, funcționării în alt scop decât cel menționat în Carnetul de Garanție și Service sau folosirii în afara limitelor sau specificațiilor Honda (de exemplu: sarcina maximă admisă, capacitatea de pasageri etc).

  h. Defecțiuni datorate folosirii materialelor abrazive sau corozive de curătare a autovehiculului.
  i. Defecțiuni datorate folosirii anormale, abuzului, neglijenței de către șoferi necalificați sau neexperimentați ori întrebuințarea autovehiculului în competiții, precum curse de mașini sau raliuri.
  j. Defecțiuni datorate dezastrelor naturale, foc, coliziune, furt și alte avarii cauzate de cele menționate anterior.
  k. Alte defecte datorate condițiilor de mediu în afara controlului Honda (ex: poluare industrială sau atmosferică, chimicale, excremente de păsari, apa mării, sare sau alte elemente corozive).
  l. Defecțiuni rezultate ca urmare a trecerii timpului (pierderea naturală a intensitații culorilor, suprafețelor vopsite, exfoliere și alte deteriorări),
  m. Coroziunii datorate scufundării totale sau parțiale in apă.
  n. Coroziunea suprafețelor datorată criblurilor sau abraziunilor externe, în afara controlului Honda.
  o. Mașina care a suferit daună totală sau a fost furată (orice categorie) va avea drept consecință anularea garanției.

 • 2. Garanția nu acoperă costurile pentru lucrările de service și nici pentru produsele consumabile: ulei, bujii, filter etc. Similar, piesele care se uzează normal datorită funcțiunii lor specifice (discuri de ambreaj, discuri de frână, lamelele ștergătoarelor de parbriz, anvelope, becuri, siguranțe etc.) În afara cazurilor în care acestea prezintă defecte de fabricație. Orice autovehicul cu kilometraj asupra căruia s-a acționat astfel încât determinarea numărului real de kilometric este imposibilă.

 • 3. Cheuielile suplimentare cererii de prestare servicii, altele decât cele menționate în programul de asistență Honda, nu sunt acoperite. Astfel de exemple includ:

  a. Cheltuieli de remorcare, comunicare, cazare, mese și alte evenimente datorate defecțiunii
  b. Orice cheltuială datorată rănirii de persoane sau pagube materiale datorate accidentelor

  c. Despăgubiri pentru pierdere de timp, pierderi comerciale sau închiriere autovehicul pe perioada reparațiilor

 • 4. Honda iși rezervă dreptul de a hotarî masura și modalitatea în care se realizează reparația

 • 5. Toate piesele înlocuite în timpul unei reparații în garanție devin proprietatea Honda

 • 6. Toate piesele nou instalate în garanție sunt acoperite pe tot timpul rămas din perioada garanației

 • 7. Geamuri sparte, ciobite sau zgâriate dacă nu se datorează unui defect de material sau fabricație

 • 8. Honda iși rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătațiri la orice model fara obligația de a le efectua și la masinile deja vândute. Responsabilitatea utilizatorului este de:

  - A se asigura că autovehicului său este întreținut și verificat conform Carnetului de Garanție și Service
  - Este obigația dumneavoastră să păstrați toate înregistrările necesare pentru a dovedi că astfel de verificări și întrețineri au fost îndeplinite și dacă este necesar, să permiteți Dealer-ului Honda să le verifice.

  - Anuntați cu promptitudine Dealer-ul dumneavoastră autorizat Honda în legatură cu orice defect al autovehiculului care ar putea avea ca rezultat o cerere de prestare de servicii sub garanție
  - A avea asupra dumneavoastră Carnetul de Garanție și Service când vizitați Dealer-ul Honda

 • Obligația Dealer-ului Honda este de:

  - A complete câmpurile specific din Certificatul de Garanție, a înregistra autovehiculul pentru garanție și a informa clientul în legatură cu condițiile de garanție Honda pentru Europa
  - A explica, în detaliu, responsabilitățile utilizatorului referitoare la întreținere și revizii pentru autovehicul

  - A se asigura că orice reparații și tratamente, aflate sub garanție sau nu, sunt realizate la standardele menționate de Honda
  - A efectua reparații sau tratamente necesare pentru orice pagubă sau defect dovedit, făra a percepe costuri clientului

Garanția dumneavoastră va fi onorată în majoritatea țărilor europene, după cum este specificat în condițiile de garanție. Dar fiți atent la urmatoarele recomandari:

1. Asigurați-vă ca autovehiculul dvs a fost supus unor servicii complete de service la Dealer-ul dvs. Honda înainte de a călatori

2. Acordați atenție deosebită verificărilor periodice deoarece veți călatori distanțe lungi cu viteză mare și încarcatura mai mare decât cea obișnuita

3. Vă recomandăm să încheiați o asigurare adecvată de călatorie care să acopere și situații neprevăzute. Vă rugăm, consultați asiguratorii dumneavoastră sau orice organizație de automobilism

4. Anumite țări europene au norme legale prinvind anumite “accesorii pentru turism”. Vă rugăm să verificați acest aspect cu Dealer-ul dvs. Honda înainte de a face călătoria. Honda pune la dispozitie o gamă de accesorii disponibile la Dealer-ul dvs. Honda.

5. Este important să luați Carnetul de Garanție și Service cu dvs. Este dovada că autovehiculul dumneavoastră este în perioada de garanție și că lucrările de service au fost îndeplinite.

6. Vă recomandăm ca în timpul calătoriei în străinatate să solicitați servicii de garanție numai pentru reparații de urgentă sau siguranță, iar celelalte urmând a fi rezolvate de Dealer-ul dvs. Honda la întoarcere

7. Căutați informații detaliate în adresele Dealer-ilor Honda pentru Europa în lista reprezentanțelor care poate fi obținută de la Dealer-ul dvs. Honda.